ריפוי פשוט/ מרוולס

כניסה למערכת הניהול

אל תתגמל כישלונות מצוינים, הענש הצלחות בינוניות

~ פיל דניאלס ~