ריפוי פשוט/ מרוולס

כניסה למערכת הניהול

לו היו לי שמונה שעות לכרות עץ, הייתי מקדיש שש מהן להשחזת הגרזן

~ אברהם לינקולן ~